วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

"Kill la Kill" เครื่องแบบกับเครื่องหมายแห่งอำนาจ

โดย วินิทรา นวลละออง จากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน ใน นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 20 ต.ค. 2556