วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

"Handa-kun" คำถามเปลี่ยน คำตอบก็เปลี่ยน ปฎิกิริยาตอบสนองก็เปลี่ยน

โดย วินิทรา นวลละออง จากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน ใน นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 9 ต.ค. 2559