วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

20 อันดับนักเขียนการ์ตูนยอดนิยม ประจำปี 2019 โดย Charapedia

เว็บไซต์ Charapedia ได้จัดทำแบบสอบถามผู้ที่เข้าใช้งานในเว็บในหัวข้อ "ชอบนักเขียนการ์ตูนคนใดมากที่สุด" เปิดร่วมโหวตตั้งแต่วันที่
20 มิ.ย. 2019 จนถึงวันที่ 3 ก.ค. 2019 มีผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10,000 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 44.5% และผู้หญิง 55.5%
ซึ่ง 67.7% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงวัยทีนกับอายุ 20-29 ปี และ 32.3% มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ได้ผลสรุปออกมา ดังนี้

=========================================================================

=========================================================================
ที่มา Charapedia Mangaka 2019

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น