วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

แจ้งข่าวนิยาย Zenshu : 5 มกราคม 2558

=======================================================

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558

1. B.A.D. Beyond Another Darkness เล่ม 6 Keishi Ayasato 160 บาท (นิยาย)

รูปภาพ

2. นานานะ ล่าขุมสมบัติปริศนา เล่ม 2 Kazuma Ootorino 160 บาท (นิยาย)

รูปภาพ

=======================================================
ที่มา http://www.zenshu.co.th