วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

อันดับตัวละครชายและหญิงยอดนิยมจากนิตยสาร Newtype ฉบับเดือน พ.ค. 2020

===========================================================================

อันดับตัวละครชายยอดนิยมอันดับตัวละครหญิงยอดนิยม===========================================================================