วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"One Piece Stampede" โค่น "Tenki no Ko" ขึ้นแท่นแชมป์ Japan Box Office

One Piece Stampede ภาพยนตร์อนิเมลำดับที่ 14 และเป็นการร่วมฉลองครบ 20 ปีของอนิเมชุดนี้ ดัดแปลงจากการ์ตูนเรื่อง One Piece
ผลงานของ อ.Eiichiro Oda เปิดตัวในอันดับ 1 Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์แรก
(10-11 ส.ค. 2019) 806 ล้านเยน มียอดขายบัตรภาพยนตร์ 598,000 คน (รายได้สองวันแรกน้อยกว่า One Piece Film Gold เมื่อวันที่
23-24 ก.ค. 2016 ที่ทำเงินไป 1,155,771,000 เยน) แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นวันแรก 9 ส.ค. 2019 ทำให้
ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นสามวันแรกทำเงินไปได้แล้ว (9-11 ส.ค. 2019) 1,266,186 เยน โดยวันที่ 12 ส.ค. 2019
เป็นวันหยุดชดเชยวันแห่งภูเขา Yama no Hi (11 ส.ค. 2019) เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดจาก 4 วันแรก (9-12 ส.ค. 2019) ทำเงินไปแล้ว
1,646,321,500 เยน จากยอดขายบัตรภาพยนตร์ 1,254,372 ใบ (รายได้สี่วันแรกมากกว่า One Piece Film Gold เมื่อวันที่ 23-26 ก.ค. 2016
ที่ทำเงินไปได้ 1,516,450,600 เยน จากยอดขายบัตรภาพยนตร์ทั้งหมด 1,088,166 ใบ) และเมื่อรวมรายได้จากวันที่ 13 ส.ค. 2019
(เทศกาลโอบ้ง 13-16 ส.ค. 2019) ทำรายได้รวมไปประมาณ 1,960 ล้านเยน

รูปภาพ

The Lion King ภาพยนตร์อนิเมชั่น 3DCG Musical กำกับโดย Jon Favreau (Happy Hogan - Iron Man 1-2-3, Spider-Man: Homecoming,
Spider-Man: Far From Home), เขียนบทโดย Jeff Nathanson อ้างอิงจากภาพยนตร์อนิเมชั่นชื่อเดียวกันในปี 1994 โดยได้ James Earl Jones
กลับมาพากย์เป็น Mufasa เช่นเดียวกับต้นฉบับ, Donald Glover พากย์เป็น Simba, Billy Eichner พากย์เป็น Timon, Seth Rogen พากย์เป็น
Pumbaa, Beyoncé พากย์เป็น Nala และ Chiwetel Ejiofor พากย์เป็น Scar เปิดตัวในอันดับ 2 Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายใน
โรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์แรก (10-11 ส.ค. 2019) 728 ล้านเยน มียอดขายบัตรภาพยนตร์ 497,000 ใบ แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉาย
ในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นวันแรก 9 ส.ค. 2019 และวันที่ 12 ส.ค. 2019 เป็นวันหยุดชดเชยวันแห่งภูเขา รวมรายได้ 4 วันแรก (9-12 ส.ค. 2019)
ทำเงินไปแล้ว 1,446 ล้านเยน จากยอดขายบัตรภาพยนตร์ทั้งหมด 984,000 ใบ และเมื่อรวมรายได้จากวันที่ 13 ส.ค. 2019 (เทศกาลโอบ้ง
13-16 ส.ค. 2019) ทำรายได้รวมไปประมาณ 1,775 ล้านเยน

รูปภาพ

Tenki no Ko (Weathering With You) ผลงานกำกับและเขียนบทเรื่องล่าสุดของ Makoto Shinkai (your name. หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ,
The Garden of Words ยามสายฝนโปรยปราย, 5 Centimeters Per Second ยามซากุระร่วงโรย) สัปดาห์ที่ 4 หล่นจากอันดับ 1 มาอยู่ใน
อันดับ 3 Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่สี่ (10-11 ส.ค. 2019) 645,264,300 เยน
(ลดลง 10% เมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์ที่สาม) ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้รวมสี่สัปดาห์ไปได้ 7,513,487,800 เยน เมื่อรวมรายได้จาก
วันที่ 12 ส.ค. 2019 เป็นวันหยุดชดเชยวันแห่งภูเขา ทำเงินจากจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นไปแล้ว 7,887,970 เยน
และเมื่อรวมรายได้จากวันที่ 13 ส.ค. 2019 (เทศกาลโอบ้ง 13-16 ส.ค. 2019) ทำรายได้รวมไปประมาณ 8,210 ล้านเยน

เปรียบเทียบรายได้ระหว่าง Tenki no Ko กับ Kimi no Na wa.
- สองวันแรก Tenki no Ko 1,278 ล้านเยน , Kimi no Na wa. 930 ล้านเยน
- สามวันแรก Tenki no Ko 1,644 ล้านเยน , Kimi no Na wa. 1,278 ล้านเยน
- สัปดาห์ที่สอง Tenki no Ko 3,990 ล้านเยน , Kimi no Na wa. 3,873 ล้านเยน
- สัปดาห์ที่สาม Tenki no Ko 5,908 ล้านเยน , Kimi no Na wa. 6,286 ล้านเยน
- สัปดาห์ที่สี่ Tenki no Ko 7,513 ล้านเยน, Kimi no Na wa. 8,535 ล้านเยน

รูปภาพ

Toy Story 4 สัปดาห์ที่ 5 หล่นจากอันดับ 3 มาอยู่ในอันดับ 4 Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วง
สุดสัปดาห์ที่ห้า (10-11 ส.ค. 2019) 332,776,400 เยน (ลดลง 19% เมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์ที่สี่) ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้รวม
ห้าสัปดาห์ไปได้ 7,656,284,900 เยน เมื่อรวมรายได้จากวันที่ 12 ส.ค. 2019 เป็นวันหยุดชดเชยวันแห่งภูเขา ทำเงินจากจากการเข้าฉาย
ในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นไปแล้ว 7,857,000 เยน และเมื่อรวมรายได้จากวันที่ 13 ส.ค. 2019 (เทศกาลโอบ้ง 13-16 ส.ค. 2019)
ทำรายได้รวมไปประมาณ 8,035 เยน

อันดับรายได้ในญี่ปุ่นของภาพยนตร์อนิเมชั่นจาก Pixar (อัพเดท 10-11 ส.ค. 2019)
01. Finding Nemo (ปี 2003) - 11,000 ล้านเยน / 8.6 ล้านใบ
02. Toy Story 3 (ปี 2010) - 10,800 ล้านเยน / 7.2 ล้านใบ
03. Monsters, Inc. (ปี 2002) - 9,370 ล้านเยน / 7.6 ล้านใบ
04. Monsters University (ปี 2013) - 8,960 ล้านเยน / 7.05 ล้านใบ
05. Toy Story 4 (ปี 2019) - 7,656 ล้านเยน ***รายได้ 5 สัปดาห์***
06. Finding Dory (ปี 2016) - 6,830 ล้านเยน / 5.57 ล้านใบ
07. The Incredibles (ปี 2004) - 5,260 ล้านเยน / 4.4 ล้านใบ
08. Up (ปี 2009) - 5,000 ล้านเยน / 3.8 ล้านใบ
09. Coco (ปี 2018) - 4,930 ล้านเยน / 3.93 ล้านใบ
10. Incredibles 2 (ปี 2018) - 4,900 ล้านเยน / 4.06 ล้านใบ
11. Inside Out (ปี 2015) - 4,040 ล้านเยน / 3.4 ล้านใบ
12. Wall-E (ปี 2008) - 4,000 ล้านเยน / 3.2 ล้านใบ
13. Ratatouille (ปี 2007) - 3,900 ล้านเยน / 3.1 ล้านใบ
14. Toy Story 2 (ปี 2000) - 3,450 ล้านเยน / 2.8 ล้านใบ
15. Cars 2 (ปี 2011) - 3,010 ล้านเยน / 2.32 ล้านใบ
16. Cars (ปี 2006) - 2,230 ล้านเยน / 1.8 ล้านใบ
17. Cars 3 (ปี 2017) - 1,800 ล้านเยน / 1.44 ล้านใบ
18. The Good Dinosaur (ปี 2016) - 1,690 ล้านเยน / 1.35 ล้านใบ
19. A Bug's Life (ปี 1999) - 1,150 ล้านเยน / 9 แสนใบ
20. Brave (ปี 2012) - 930 ล้านเยน / 6.8 แสนใบ

รูปภาพ

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw หรือ Hobbs & Shaw (ชื่อในญี่ปุ่น Wild Speed: Super Combo) ภาพยนตร์ภาคแยก
ของแฟรนไชส์นี้ เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับ Luke Hobbs (แสดงโดย Dwayne Johnson) และ Deckard Shaw (Jason Statham) สัปดาห์ที่ 2
หล่นจากอันดับ 2 มาอยู่ในอันดับ 5 Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในสุดสัปดาห์ที่สอง (10-11 ส.ค. 2019)
291,931,500 เยน (ลดลง 42% เมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์แรก 3-4 ส.ค. 2019 ที่ทำเงินไปได้ 503,709,600 เยน) ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้
รวมสองสัปดาห์ไปได้ 1,504,219,300 เยน เมื่อรวมรายได้จากวันที่ 12 ส.ค. 2019 เป็นวันหยุดชดเชยวันแห่งภูเขา ทำเงินการเข้าฉายในญี่ปุ่น
ประมาณ 1,595 ล้านเยน และเมื่อรวมรายได้จากวันที่ 13 ส.ค. 2019 (เทศกาลโอบ้ง 13-16 ส.ค. 2019) ทำรายได้รวมประมาณ 1,720 ล้านเยน

รูปภาพ

The Secret Life of Pets 2 เรื่องลับแก๊งขนฟู 2 (ชื่อในญี่ปุ่น Pet 2) สัปดาห์ที่ 3 คงที่ในอันดับ 6 Japan Box Office ทำเงินจากการ
เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในสุดสัปดาห์ที่สาม (10-11 ส.ค. 2019) 127,945,700 เยน (ลดลง 18% เมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์ที่สอง)
ทำเงินการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นสามสัปดาห์ 1,177,958,600 เยน โดยเมื่อนับรวมรายได้จากการเข้าฉายในวันที่ 12 ส.ค. 2019
ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันแห่งภูเขา ทำเงินไปแล้วประมาณ 1,270 ล้านเยน และเมื่อนับรวมรายได้จากวันที่ 13 ส.ค. 2019 (เทศกาลโอบ้ง
13-16 ส.ค. 2019) ทำรายได้รวมไปแล้วประมาณ 1,345 ล้านเยน

รูปภาพ

Dragon Quest: Your Story เป็นภาพยนตร์อนิเมชั่น 3DCG ดัดแปลงเรื่องราวจากเกม Dragon Quest V บนเครื่องเล่นเกม Super Famicom
(SFC) สัปดาห์ที่ 2 หล่นจากอันดับ 4 มาอยู่ในอันดับ 7 Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นช่วงสุดสัปดาห์ที่สอง
(10-11 ส.ค. 2019) 141,551,600 เยน (ลดลง 54% เมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์แรก 3-4 ส.ค. 2019 ที่ทำเงินไปได้ 308,765,200 เยน) ทำเงิน
การเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นสองสัปดาห์ 831,703,800 เยน โดยเมื่อนับรวมรายได้จากการเข้าฉายในวันที่ 12 ส.ค. 2019 ซึ่งเป็นวันหยุด
ชดเชยวันแห่งภูเขา ทำเงินไปแล้วประมาณ 885 ล้านเยน และเมื่อนับรวมรายได้จากวันที่ 13 ส.ค. 2019 (เทศกาลโอบ้ง 13-16 ส.ค. 2019)
ทำรายได้รวมไปแล้วประมาณ 940 ล้านเยน

รูปภาพ

Archimedes no Taisen (The Great War of Archimedes) ภาพยนตร์จากหนังสือการ์ตูนชื่อเดียวกันของ อ.Norifusa Mita (นายซ่าท้าเด็กแนว
Dragon-Zakura, Investor Z) สัปดาห์ที่ 3 หล่นจากอันดับ 5 มาอยู่ในอันดับ 8 Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่น
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่สาม (10-11 ส.ค. 2019) 125,735,200 (ลดลง 30% เมื่อเทียบกับช่วงสุดสัปดาห์ที่สอง) ทำเงินการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
ที่ญี่ปุ่นสามสัปดาห์ 1,188,725,300 เยน โดยเมื่อนับรวมรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นวันที่ 12 ส.ค. 2019 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชย
วันแห่งภูเขา ทำเงินไปแล้วประมาณ 1,230 ล้านเยน และเมื่อนับรวมรายได้จากวันที่ 13 ส.ค. 2019 (เทศกาลโอบ้ง 13-16 ส.ค. 2019)
ทำรายได้รวมไปแล้วประมาณ 1,285 ล้านเยน

รูปภาพ

Mewtwo no Gyakushuu: Evolution (Mewtwo Strikes Back: Evolution) สัปดาห์ที่ 5 หล่นจากอันดับ 8 มาอยู่ในอันดับ 9 Japan Box Office
ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ห้า (10-11 ส.ค. 2019) 97,311,100 เยน (ลดลง 15% เมื่อกับสุดสัปดาห์ที่สี่)
ทำเงินการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นห้าสัปดาห์ 2,297,013,600 เยน โดยเมื่อนับรวมรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นวันที่
12 ส.ค. 2019 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันแห่งภูเขา ทำเงินไปแล้วประมาณ 2,345 ล้านเยน และเมื่อนับรวมรายได้จากวันที่ 13 ส.ค. 2019
(เทศกาลโอบ้ง 13-16 ส.ค. 2019) ทำรายได้รวมไปแล้วประมาณ 2,390 ล้านเยน

อันดับรายได้ในญี่ปุ่นของภาพยนตร์ชุด Pokemon (อัพเดท 10-11 ส.ค. 2019)
01. Pokemon: Mewtwo Strikes Back (ปี 1998) - 7,540 ล้านเยน / 6.54 ล้านใบ
02. Pokemon: Revelation Lugia (ปี 1999) - 6,360 ล้านเยน / 5.6 ล้านใบ
03. Pokemon Diamond & Pearl: The Rise of Darkrai (ปี 2007) - 5,020 ล้านเยน / 4.78 ล้านใบ
04. Pokemon: Lord of the Unknown Tower - Entei (ปี 2000) - 4,850 ล้านเยน / 4.5 ล้านใบ
05. Pokemon Diamond & Pearl: Giratina and the Sky Warrior - Shaymin (ปี 2008) - 4,800 ล้านเยน/4.66 ล้านใบ
06. Pokemon Diamond & Pearl: Arceus - To a Conquering Spacetime (ปี 2009) - 4,670 ล้านเยน / 4.4 ล้านใบ
07. Pokemon Advanced: Jirachi - Wishing Star of Seven Nights (ปี 2003) - 4,500 ล้านเยน / 4.28 ล้านใบ
08. Pokemon Advanced: Deoxys - Sky-Splitting Visitor (ปี 2004) - 4,380 ล้านเยน / 4.16 ล้านใบ
09. Pokemon Best Wishes: Victini and the Black Hero: Zekrom/Victini and the White Hero: Reshiram (ปี 2011) - 4,330 ล้านเยน / 4.13 ล้านใบ
10. Pokemon Advanced: Mew and the Wave Hero - Lucario (ปี 2005) - 4,300 ล้านเยน / 4.1 ล้านใบ
11. Pokemon Diamond & Pearl: Master of Illusions - Zoroark (ปี 2010) - 4,160 ล้านเยน / 3.97 ล้านใบ
12. Pokemon: Celebi - A Timeless Encounter (ปี 2001) - 3,900 ล้านเยน / 3.63 ล้านใบ
13. Pokemon Best Wishes: Kyurem Vs. The Sacred Swordsman - Keldeo (ปี 2012) - 3,610 ล้านเยน / 3.44 ล้านใบ
14. Pokemon: I Choose You! (ปี 2017) - 3,550 ล้านเยน / 3.03 ล้านใบ
15. Pokemon Advanced: Pokemon Ranger and the Prince of the Sea (ปี 2006) - 3,400 ล้านเยน / 3.23 ล้านใบ
16. Pokemon Best Wishes: ExtremeSpeed Genesect - Mewtwo Awakens (ปี 2013) - 3,170 ล้านเยน / 3.01 ล้านใบ
17. Pokemon: Everyone's Story (ปี 2018) - 3,090 ล้านเยน / 2.71 ล้านใบ
18. Pokemon: Detective Pikachu (ปี 2019) - 2,960 ล้านเยน / 2.08 ล้านใบ
19. Pokemon XY: The Cocoon of Destruction & Diancie (ปี 2014) - 2,910 ล้านเยน / 2.7 ล้านใบ
20. Pokemon: Guardians of Altomare - Latias and Latios (ปี 2002) - 2,670 ล้านเยน / 2.55 ล้านใบ
21. Pokemon XY: Hoopa and the Clash of Ages (ปี 2015) - 2,610 ล้านเยน / 2.4 ล้านใบ
22. Pokemon: Mewtwo Strikes Back: Evolution (ปี 2019) - 2,297 ล้านเยน ***รายได้ 5 สัปดาห์***
21. Pokemon XY&Z: Volcanion and the Mechanical Magearna (ปี 2016) - 2,150 ล้านเยน / 1.95 ล้านใบ

รูปภาพ

Kamen Rider Zi-O Over Quartzer/Kishiryu Sentai Ryusoulger The Movie สัปดาห์ที่ 3 หล่นจากอันดับ 6 มาอยู่อันดับ 10
Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่สาม (10-11 ส.ค. 2019) 79,364,500 เยน
(ลดลง 31% เมื่อเทียบกับช่วงสุดสัปดาห์ที่สอง) ทำเงินการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นสามสัปดาห์ 755,081,100 เยน

รูปภาพ
รูปภาพ

Aladdin ภาพยนตร์ดัดแปลงจากภาพยนตร์อนิเมชั่นชื่อเดียวกันของ Walt Disney ในปี 1992 สัปดาห์ที่ 10 Japan Box Office
ทำเงินจากการเข้าฉายในช่วงสุดสัปดาห์ที่สิบ (10-11 ส.ค. 2019) 80,213,400 เยน (ลดลง 37% เมื่อเทียบกับช่วงสุดสัปดาห์ที่เก้า)
ทำเงินการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นสิบสัปดาห์ 11,634,191,100 เยน โดยเมื่อนับรวมรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
ที่ญี่ปุ่นวันที่ 12 ส.ค. 2019 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันแห่งภูเขา ทำเงินไปแล้วประมาณ 11,680 ล้านเยน และเมื่อนับรวมรายได้จากวันที่
13 ส.ค. 2019 (เทศกาลโอบ้ง 13-16 ส.ค. 2019) ทำรายได้รวมไปแล้วประมาณ 11,720 ล้านเยน

รูปภาพ

Uta no Prince-sama Maji Love Kingdom สัปดาห์ที่ 9 Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่เก้า (10-11 ส.ค. 2019) 41,050,500 เยน (ลดลง 36% เมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์ที่แปด)
และกวาดรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นไปแล้ว 1,407,654,000 เยน

รูปภาพ

ที่มา Kogyotsushin ,Eiga

แจ้งข่าวการ์ตูนและนิยาย Phoenix : 14 สิงหาคม 2562

=================================================================

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

1. เกมรักศักดิ์ศรีบุตรีดยุก เล่ม 3 Reia 305 บาท (นิยาย)

เจ้าหญิงกล้าออกคำสั่งให้คนเตรียมใจไปตายหรือไม่ก็ฆ่าอีกฝ่ายได้หรือเปล่าล่ะ

เมื่อดีด้าตั้งคำถามเช่นนั้น ฉันก็ไปต่อไม่ถูก เพราะนี่คือการรับผิดชอบความเป็นความตายของผู้คน

หลังผ่านพ้นเรื่องการถูกขับออกจากวงสังคมและศาสนามาได้ ปัญหาต่อไปที่กำลังจะตามมาก็คือสงคราม!?
ในฐานะบุตรีดยุกอย่างฉัน ควรจะจัดการกับเรื่องแบบนี้อย่างไรดีหนอ

รูปภาพ

2. สุดท้ายก็คือเธอ บทแห่งซาเอกิ ซายากะ (Yagate Kimi ni Naru: Saeki Sayaka ni Tsuite) เล่ม 1 Hitoma Iruma & Nio Nakatani 255 บาท (นิยาย GL)

"ไม่ใช่ว่าเข้าใจ ไม่ใช่ว่ายอมแพ้ แต่ฉันแค่ยอมรับได้ —ว่าตัวฉันรักได้เพียงผู้หญิงเท่านั้น"

ซาเอกิ ซายากะ เด็กสาวซึ่งมีความเป็นผู้ใหญ่และรู้จักมองการณ์ไกลตั้งแต่ยังเล็ก
เพียงแต่ตอนอยู่ชั้นป.5 เธอไม่ยอมให้คำตอบกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรู้สึกดีๆมอบให้
หลังจากขึ้นชั้นม.ต้น จิเอะ รุ่นพี่ที่สนิทกันก็ได้เปิดเผยความในใจที่มีต่อเธอ แม้จะยังสับสน
แต่ซาเอกิ ซายากะ ก็ตอบรับคำสารภาพรักครั้งนั้น ยิ่งนานวัน ความสัมพันธ์ก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ...

อีกหนึ่งเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาว ความรักของเด็กสาวที่หวั่นไหวกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจคิด...ซาเอกิ ซายากะ

รูปภาพ

3. éclair blanche รวมเรื่องสั้นในวันที่กลีบลิลี่โปรยปราย (éclair blanche Anata ni Hibiku Yuri Anthology) 185 บาท (การ์ตูน GL)

ความรู้สึกนั้นขาวบริสุทธิ์ยังคงใสซื่อและงดงามเสมอ
16 เรื่องราวสายสัมพันธ์สีขาว จะก้องกังวานและตราตรึงใจคุณไปตลอดกาล

รวมผลงานที่สร้างปรากฏการณ์ให้วงการยูริอีกครั้ง หลังได้รับการตอบรับอย่างดีจาก “เอแคลร์ รวมเรื่องสั้นในวันที่กลีบลิลี่โปรยปราย”

Cover Illust & Comic : ฟราย
Illust : U35 / นน / ยูทากะ ฮิอิรางิ
Comic : ชูนินตะ อามาโนะ / ซาคุยะ อามาโนะ / อุตะ อิซากิ / ฮาจิ อิโต้ / คาโบฉะ / อิซึมิ คาวานามิ / คันโนะ / ทาคิ คิตาโอะ
/ ฟุมิโกะ ทาคาดะ / คาเงคิจิ ทาคาโนะ / ชิโอริ นิชิโอะ / จิฮิโระ ฮารุมิ / อาอุริ ฮิราโอะ / เมคิเมคิ / คาซึโนะ ยูอิคาวะ

รูปภาพ

=================================================================
ที่มา http://www.phoenixnext.com