วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

"Mushishi Zoku Shou" ความเบื่อไร้สาระที่มีสาระ

โดย วินิทรา นวลละออง จากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน ใน นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 14 ธ.ค. 2557