วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

TAKERU เล่ม 2

โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จากคอลัมน์การ์ตูนที่รัก ใน มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1886