วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

อันดับความคาดหวังที่มีต่ออนิเมที่จะออกอากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 2017 โดย Charapedia

เว็บไซต์ Charapedia ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคาดหวังที่มีต่ออนิเมที่จะออกอากาศในช่วงฤดูใบร่วง 2017
มีผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์เข้าร่วมตอบทั้งหมด 10,000 คน, 57.2% เป็นผู้หญิง และ 66.1% อยู่ในช่วงวัยทีนและอายุ 20-29 ปี

=======================================================





=======================================================
ที่มา Charapedia

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น