วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

อันดับความคาดหวังที่มีต่ออนิเมที่จะออกอากาศในช่วงฤดูหนาว 2019 โดย NTT Docomo

NTT Docomo ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดเผยผลสำรวจความคาดหวังเกี่ยวกับ
อนิเมที่จะมาออกอากาศในช่วงฤดูหนาว 2019 โดยรวบรวมผลสำรวจมาจากผู้ที่เข้าใช้บริการ dAnime Store ทั้งหมด 57,748 คน
(ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถโหวตได้มากกว่าหนึ่งเรื่อง) ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2018 - 7 ม.ค. 2019 ที่ผ่านมา ได้ผลสรุป ดังนี้

=======================================================

อันดับความคาดหวังที่มีต่ออนิเมที่จะออกอากาศในช่วงฤดูหนาว 2019

อันดับความคาดหวังที่ ผู้ชาย มีต่ออนิเมที่ออกอากาศในช่วงฤดูหนาว 2019

อันดับความคาดหวังที่ ผู้หญิง มีต่ออนิเมที่ออกอากาศในช่วงฤดูหนาว 2019

อันดับความคาดหวังที่ ผู้ร่วมโหวต อายุระหว่าง 10-19 ปี มีต่ออนิเมที่ออกอากาศในช่วงฤดูหนาว 2019อันดับความคาดหวังที่ ผู้ร่วมโหวต อายุระหว่าง 20-29 ปี มีต่ออนิเมที่ออกอากาศในช่วงฤดูหนาว 2019อันดับความคาดหวังที่ ผู้ร่วมโหวต อายุระหว่าง 30-39 ปี มีต่ออนิเมที่ออกอากาศในช่วงฤดูหนาว 2019อันดับความคาดหวังที่ ผู้ร่วมโหวต อายุระหว่าง 40-49 ปี มีต่ออนิเมที่ออกอากาศในช่วงฤดูหนาว 2019อันดับความคาดหวังที่ ผู้ร่วมโหวต อายุระหว่าง 50-59 ปี มีต่ออนิเมที่ออกอากาศในช่วงฤดูหนาว 2019
=======================================================
ที่มา dAnime Store

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น