วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

VBK ประกาศหยุดการวางจำหน่ายเล่มพิมพ์ และนิตยสารดิจิตอลชั่วคราว!! เนื่องจาก COVID-19

********************************************************

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ได้ส่งผลต่อกระบวนการจัดทำ, การพิมพ์, และการจำหน่าย
หนังสือการ์ตูนในเครือ VBK ดังนั้นทางสำนักพิมพ์จึงขอประกาศหยุดการวางจำหน่ายหนังสือการ์ตูนเล่มพิมพ์เป็นการชั่วคราว และ
หยุดการจัดทำนิตยสารดิจิตอล KC.DIGIMAG M Edition กับ KC.DIGIMAG W Edition เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสือการ์ตูนเล่มพิมพ์เล่มใหม่ๆ จะหยุดการวางจำหน่ายชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (การ์ตูนที่มีกำหนดออก
วางแผงในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ก็ถูกเลื่อนกำหนดวางแผงออกไปเช่นกัน) แต่หนังสือการ์ตูนใหม่ ๆ เหล่านั้นจะมีให้บริการในรูปแบบ
หนังสือดิจิตอลบนเวปไซต์ www.vibulkij.com/ebook ในวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ ตามปกติ ส่วนกำหนดวางจำหน่ายของหนังสือ
การ์ตูนเล่มพิมพ์เล่มใหม่ๆ เหล่านั้น ขอให้คอยติดตามข่าวคืบหน้าได้จากทางแฟนเพจของสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ

ส่วนนิตยสารดิจิตอล KC.DIGIMAG M Edition กับ KC.DIGIMAG W Edition จะหยุดการออนไลน์ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น KC.DIGIMAG M Edition ฉบับที่ 14/2020 จะกลับมาออนไลน์อีกครั้ง 20 เมษายน 2563
ส่วน KC.DIGIMAG W Edition ฉบับที่ 14/2020 จะกลับมาออนไลน์อีกครั้ง 22 เมษายน 2563 ท่านที่เป็นสมาชิกนิตยสารอยู่ จะยังคงได้
นิตยสารตามจำนวนเล่มอายุสมาชิกเหมือนเดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกเหล่านี้

รูปภาพ

*********************************************************
ที่มา fb VBK

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น