วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อันดับความคาดหวังที่มีต่ออนิเมที่จะออกอากาศในช่วงฤดูร้อน 2019 โดย Charapedia

เว็บไซต์ Charapedia ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่ออนิเมที่จะออกอากาศในช่วงฤดูร้อน 2019
ตั้งแต่วันที่ 6-19 มิ.ย. 2019 จากผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์เข้าร่วมตอบทั้งหมด 10,000 คน (ผู้ชาย 54.7%, ผู้หญิง 45.3%),
อยู่ในช่วงวัยทีนและอายุ 20-29 ปี 62.8% และอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 37.2% ได้ผลออกมาตามตารางสรุปด้านล่าง

=======================================================

=======================================================
ที่มา Charapedia

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น