วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

แจ้งข่าวการ์ตูน VBK : เรื่องของภาพฉากหลังที่เปลี่ยนไปของฉบับรวมเล่มเรื่อง "ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน"

=======================================================

หลังจากที่ฉบับรวมเล่ม "ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน" เล่ม 73 ออกวางตลาดไป และทางเราได้โพสท์ภาพปกของฉบับรวมเล่ม 74 ไป
ทำให้มีคำถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับ ฉากหลังของปกที่ไม่เหมือนกับต้นฉบับญี่ปุ่น ซึ่งหลายท่านที่มีข้อมูลก็คงได้สังเกตว่า
ฉาก หลังของปกหนังสือ "ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน" นั้นฉบับของไทย กับ ญี่ปุ่นนั้น ก็แตกต่างกันมาได้ระยะหนึ่งแล้ว เราก็ขอทำการชี้แจงเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

1. ในขั้นแรกนั้น ทางวิบูลย์กิจมีความต้องการที่จะทำให้ปกหนังสือของไทยนั้นเหมือนกับต้นฉบับญี่ปุ่นทุกประการ
ซึ่งบนปกของหนังสือรวมเล่ม "ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน" นั้นเป็นการประกอบภาพการ์ตูนเข้ากับภาพถ่ายทุก ๆ เล่ม

2. ทางต้นสังกัดได้แจ้งกับทางวิบูลย์กิจว่า ภาพถ่ายที่เป็นฉากหลังของทุกเล่มนั้น เป็นภาพถ่ายโดยช่างภาพอาชีพ
ซึ่งการจะใช้ภาพเหล่านั้น ต้องมีการทำสัญญา ต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการนำภาพมาตีพิมพ์
ซึ่งแยกออกต่างหากจากค่าลิขสิทธิ์ตามปกติ ซึ่งทางสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจยินดีทำตามเงื่อนไขเหล่านั้น

3. ทางต้นสังกัดได้แจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า การทำสัญญาตามข้อสองนั้น
จะเพิ่มขั้นตอนและเวลาในขั้นตอนสัญญาเพิ่มขึ้นอีกมาก หากสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจไม่ต้องการจะพบกับขั้นตอนด้านเวลานั้น
สำนัก พิมพ์วิบุลย์กิจมีทางเลือกโดยหารูปที่มีบรรยากาศใกล้เคียงกับภาพตามต้นฉบับ หรือ ภาพที่ทางต้นสังกัดอนุมัติให้ใช้ได้มาทำเป็นฉากหลัง

4. ทั้งนี้ภาพฉากหลังที่สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจจะนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย
หรือ ภาพที่นำมาจากสื่อใด ๆ ก็ตาม ภาพเหล่านั้นต้องแจ้งที่มาได้
ภาพเหล่านั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพหรือต้นสังกัดของภาพนั้นให้นำมาใช้ในการตีพิมพ์ได้
และทางต้นสังกัดของเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันก็ต้องเห็นชอบกับการใช้ภาพนั้นด้วย

5. และเมื่อพิจารณาเงื่อนไขตามข้อ 2-4 สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจตัดสินใจที่จะใช้วิธีที่จะหารูปเอง
ซึ่งก็มีทั้งภาพถ่ายที่เจ้าของภาพอนุญาติให้นำมาตีพิมพ์ได้ (ท่านสามารถตรวจสอบชื่อเจ้าของภาพฉากหลังได้บนปกพับของหนังสือ)
แต่ ก็มีบางภาพที่สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจไม่สามารถหาภาพมาได้เลย อย่างเช่น ภาพของบุคคลในประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่ยังไม่มี "รูปถ่าย" เกิดขึ้น
ทางสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจก็ต้องหาทางแก้ไขด้วยวิธีอื่น อย่างเช่น ฉากหลังของปกหนังสือรวมเล่ม ๆ 74 เป็นต้น

6. ทั้งหมดนั้นก็เป็นเหตุผลของฉากหลังที่เปลี่ยนไปของฉบับรวมเล่มเรื่อง "ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน"
ทั้งนี้สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจจะพยายามที่จะทำให้ภาพฉากหลังของปกการ์ตูนเรื่องนี้มีความใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ

รูปภาพ

=======================================================
ที่มา fb VBK