วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

"เชื่อมจิตผ่าคดีปริศนา (Yuubaku Hossa)" ความเศร้า...และเสียงกระซิบข้างหู

โดย วินิทรา นวลละออง จากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน ใน นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 9 พ.ย. 2557