วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

"Tomodachi no Papa - Hakui no Oji-sama" สุนทรียะในการเลือกแฟนตามอายุ

โดย วินิทรา นวลละออง จากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน ใน นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 5 ต.ค. 2557