วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

"Silver Spoon" พูดไม่ออก ก็พิมพ์เอาสิ

โดย วินิทรา นวลละออง จากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน ใน นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 2 พ.ย. 2557