วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

"The Wind Rises" ลมกำลังมา เราต้องรอดให้ได้

โดย วินิทรา นวลละออง จากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน ใน นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 17 ส.ค. 2557