วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

009 Re : Cyborg

โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จากคอลัมน์การ์ตูนที่รัก ใน มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1783