วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อ.Hiromu Arakawa หยุดเขียน Silver Spoon อีกครั้ง หลังกลับมาลงพิมพ์ได้ 3 ตอน

การ์ตูนเรื่อง Silver Spoon เพิ่งกลับมาลงพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ Shonen Sunday ได้เพียง 3 ตอน
(ฉบับที่ 21/2015 ,ฉบับที่ 22-23/2015 และฉบับที่ 24/2015) ก็มีประกาศว่า อ.Hiromu Arakawa จะหยุดเขียน
Silver Spoon อีกครั้ง เพื่อนำเวลาไปดูแลคนในครอบครัวที่กำลังป่วย และถึงจะกลับมาลงพิมพ์ได้ไม่กี่ตอน
แต่ก็ทำให้มีจำนวนตอนเพียงพอที่จะรวมเป็นฉบับรวมเล่ม 13 ที่มีกำหนดออกวางแผงในญี่ปุ่น 18 มิ.ย. 2015
ส่วนตอนใหม่จะกลับมาลงพิมพ์ใน Shonen Sunday ฉบับใด ก็จะมีการประกาศในทราบในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่ง

รูปภาพ

ที่มา ANN

แจ้งข่าวการ์ตูน Burapat :13 พฤษภาคม 2558

=====================================================

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558


1. สำนักพยัคฆ์มังกร สือเฮยหลง ยอดพยัคฆ์ระฆังทอง เล่ม 152. พยัคฆ์มังกร เทพเพลิงเมฆา ภาค 2 เล่ม 22
=====================================================