วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

"Violet Evergarden" ปลุกความกล้าด้วยสายตาคนดู

โดย วินิทรา นวลละออง จากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน ใน นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 29 เม.ย. 2561