วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

Evangelion 1.11 - 3.33

โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จากคอลัมน์การ์ตูนที่รัก ใน มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1791