วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

[TKO] เปิดรับจอง "นิยาย เซียนเกมรักขอเป็นเทพนักจีบ เล่ม 2" ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18


รูปภาพ

=============================================================

สำนักพิมพ์ TKO Comics จะเปิดรับจอง
"เซียนเกมรักขอเป็นเทพนักจีบ คำอธิษฐาน คำสาป และปาฏิหาริย์ (นิยายเซียนเกมรักขอเป็นเทพนักจีบ เล่ม 2)"
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 รายละเอียด ดังนี้


- สามารถจองหนังสือ เซียนเกมรักขอเป็นเทพนักจีบ คำอธิษฐาน คำสาป และปาฏิหาริย์
ได้ที่บูธ TKO Comics หมายเลข Q41 โซน C2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม 2556 เวลา 10:00-21:00 น.

- ผู้จองต้องชำระเงินค่าหนังสือล่วงหน้า ณ สถานที่จอง ในวันเวลาที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน 135 บาท

- สำนักพิมพ์จะทยอยจัดส่งหนังสือให้ประมาณต้นเดือนธันวาคม โดยส่งหนังสือทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

- ผู้จองจะได้รับโปสเตอร์จากเรื่อง เซียนเกมรักขอเป็นเทพนักจีบ คำอธิษฐาน คำสาป และปาฏิหาริย์
จำนวน 1 แผ่นต่อการจอง 1 เล่ม ณ สถานที่จอง โดยโปสเตอร์มีจำนวนจำกัด (ประมาณ 400 แผ่น)

- รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางสำนักพิมพ์จะพยายามแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์สำนักพิมพ์ หรือทาง Social Media อื่นๆ

- สำหรับ การวางจำหน่าย "เซียนเกมรักขอเป็นเทพนักจีบ คำอธิษฐาน คำสาป และปาฏิหาริย์"
ในช่องทางการวางจำหน่ายทั่วไปนั้น ทางสำนักพิมพ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ฟรี!! โปสเตอร์ สำหรับผู้ที่มาสั่งจองหนังสือในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 (โปสเตอร์มีจำนวนจำกัด !!)

รูปภาพ

=============================================================
ที่มา http://www.tkocomics.co.th/