วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อันดับตัวละครชายและหญิงยอดนิยมจากนิตยสาร Newtype ฉบับเดือน มิ.ย. 2018

===========================================================================

อันดับตัวละครชายยอดนิยมอันดับตัวละครหญิงยอดนิยม
===========================================================================
May 2017 | Jun 2017 | Jul 2017 | Aug 2017 | Sep 2017 | Oct 2017 | Nov 2017 | Dec 2017 | Feb 2018 | Mar 2018 | Apr 2018 |
| May 2018 | Jun 2018 | Jul 2018 | Aug 2018 | Sep 2018 | Oct 2018 | Nov 2018 | Dec 2018 |

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น