วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

20 อันดับนักเขียนการ์ตูนยอดนิยม ประจำปี 2017 โดย Charapedia

เว็บไซต์ Charapedia ได้จัดทำแบบสอบถามผู้ที่เข้าใช้งานในเว็บในหัวข้อ "ชอบนักเขียนการ์ตูนคนใดมากที่สุด"
ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2017 มีผู้ที่เข้าร่วมตอบทั้งหมด 10,000 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 42.1% และผู้หญิง 57.9%
ซึ่ง 72.6% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงวัยทีนกับอายุ 20-29 ปี และ 27.4% มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป

ได้ผลสรุปเป็น 20 อันดับนักเขียนการ์ตูนยอดนิยม ประจำปี 2017 ดังตารางสรุปด้านล่าง

ที่มา Charapedia

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น